Искуство со таблата со исечоци напојувано со облак Воведено на ажурирањето на Windows 10 октомври 2018 година

Ново искуство со таблата со исечоци напојувано со Cloud, воведено на ажурирањето на Windows 10 октомври 2018 година, Ајде да погледнеме ново искуство со таблата со исечоци и како да се овозможи синхронизација на таблата со исечоци на уреди