Поправете го критичниот процес 0x000000EF во Windows 10

Критичниот процес Помина проверка на грешки 0x000000EF покажува дека критичниот системски процес е запрен, или Windows не може да се справи со задачата, Еве како да ја поправите оваа грешка BSOD

Поправете ги лошите информации за конфигурација на системот (0x00000074) BSOD во Windows 10

Ако имате проблем со подигање на Windows 10 или вашиот систем е заглавен во циклус за рестартирање што прикажува грешка Син екран на смртта (BSOD) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO, применете ги решенијата наведени овде.

Поправете Windows 10 Непристапен уред за подигање BSOD, Проверка на грешки 0x7B

Добивате грешка во BSOD за непристапен уред за подигање при стартување? Поради оваа грешка на синиот екран Windows често се рестартира и не успева да започне нормално? Општо земено, оваа грешка ( INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE ) Проверка на грешки 0x0000007B покажува дека ОС го изгубил пристапот до податоците на системот или партициите за подигање за време на стартувањето.